Proč se tak často používají plastové obaly


Je jasné, že každý výrobek či zboží by mělo být v něčem zabaleno, především pak pro svou ochranu. Koneckonců, pokud bude například v regále déle, může se dovnitř dostat prach, což žádnému přístroji neprospěje, a u potravin to může být doslova škodlivé. Nehledě na fakt, že právě na obal je možné napsat údaje, požadované státem.

tuhý plastový obal

Je tedy jasné, že obaly budou vyráběny z mnoha nejrůznějších materiálů. A tím zdaleka nejpoužívanějším je plast. Je totiž pravdou, že plastové obaly jsou zdaleka nejpoužívanější. Jistě, často vidíme i kartonové, někdy i papírové, avšak není pochyb, že plast hraje prim. A z dobrého důvodu.

V první řadě je nutné zmínit jejich nepropustnost. Nehrozí tedy, že se onen předmět poškodí, ani když jej poneseme například v dešti nebo nám například spadne do louže. I to je důvod, proč i přístroje v kartonových krabicích mají jednotlivé plastové obaly. Nikdy totiž nemůžeme vědět, v jakých podmínkách si jej zákazník ponese domů.

mrkev v plastovém obalu

Dále je tu fakt, že jejich výroba je velmi levná, zvláště ve srovnání s jinými typy. To je však stav, který pravděpodobně nebude trvat věčně, neboť ropy, která je potřeba pro jeho výrobu, je čím dál méně, a je potřeba i na mnoho dalších věcí. Vypadá to tedy, že se budeme muset v dohledné době přeorientovat na jiné materiály.

Také zde máme fakt, že je průhledný. Tak zákazník přesně vidí, co si kupuje, což v něm vzbuzuje pocit důvěryhodnosti. Díky tomu je mnohem vyšší pravděpodobnost, že si onu věc skutečně koupí. Nemusí se totiž bát, že jej obchodník podvede a že kupuje „zajíce v pytli“. To je důležité zvláště u potravin, kde si může pouhým pohledem ověřit, zda například maso není zkažené.

Není tedy divu, že je tento typ obalů tak využívaný. Vzhledem k jeho vlivu na životní prostředí je však otázkou, zda je to skutečně dobře. Neměli bychom hledat jiná řešení?